Uprednostňujete rýchle, krátke a jednoduché?

Čítate viac článkov a menej kníh? Uprednostňujete krátke články pred rozsiahlymi a podrobnejšími prieskumami témy?

Myslíte si, že často nedokončujete začaté?

Radšej robíte rýchlejšie, ľahšie úlohy a odkladáte dlhšie a premyslenejšie aktivity?

Ak ste na jednu alebo viac z týchto otázok odpovedali áno, mohlo by to byť preto, že je oslabená vaša trpezlivosť a schopnosť sa sústrediť. Pomôcť vám môže program rozvoja schopnosti ovládať svoju pozornosť –

Attention management

Attention management (manažment pozornosti) je praktika ovládania svojej pozornosti, kontroly nad rozptyľovaním, prítomnosti v momente a vedomého výberu toho, na čo je zameraná vaša pozornosť ako v momente tak aj v živote celkovo.

Počas programu sa naučíte:

  • Čo je to zóna sústredenia a aké sú 2 etapy managementu pozornosti.
  • Ako súvisia emocionálna inteligencia a schopnosť ovládať svoju pozornosť.
  • Ako ovládať svoju pozornosť pomocou stupnice úrovne vnútorného napätia.
  • Aké sú 4 stratégie ovládania pozornosti a ako ich používať.
  • Čo je to štvorlístok životnej rovnováhy a ako ho používať na budovanie udržateľného života a pozornosti.

Program trvá 4 týždne (5 hodinových on-line stretnutí).

Prihlásiť sa na program sa dá po krátkom úvodnom telefonickom rozhovore.