Сеть проектов: продолжение

Tento príspevok je dostupný aj v slovenskom jazyku. Для тех, кто интересовался тем, как не допустить превращения сети проектов в давящую ношу. Автор книги предлагает использовать для этого систему хранения информации о…

Read More

Sieť projektov: pokračovanie

Minule som sľúbila, že napíšem o riešeniach, ktoré pomáhajú zabrániť tomu, aby sa sieť projektov stala naliehavou záťažou. Autor knihy navrhuje na tento účel používať systém na ukladanie informácií o…

Read More

Сеть проектов

Tento príspevok je dostupný aj v slovenskom jazyku. Когда в голове варятся одновременно 5 идей для будущих статей, благотворительный проект, развитие частной практики, ирландское кружево, восточные танцы, и все это…

Read More

Sieť projektov

Keď sa v hlave súčasne varí 5 nápadov na budúce články, charitatívny projekt, rozvoj súkromnej praxe, nový vzor írskej čipky, orientálne tance a to všetko je rovnako lákavé, vzrušujúce a…

Read More

Коробочка с камнями

Tento príspevok je dostupný aj v slovenskom jazyku – Мама, смотри, что у меня есть! – Что это? – Это сокровище! – Ведь это просто коробочка с камнями. Снова принесла домой мусор? Выбрось…

Read More