Čo je koučing

Koučovanie je veľmi osobná a dôverná služba, ktorá spočíva v tom, že kouč a klient vytvárajú rovnocenné partnerstvo, ktoré stimuluje mentálne a kreatívne procesy klienta a inšpiruje ho, aby maximálne realizoval svoj osobný a profesionálny potenciál.

Kedže v tomto partnerstve kouč a klient sú rovnocenní, kouč nedáva klientovi rady, nehodnotí rozhodnutia klienta a neusmerňuje ho k určitým riešeniam.

V priebehu koučovania klient nachádza vlastné odpovede na otázky: kto som? čo chcem? ako to dosiahnem?

Koučovanie pomáha klientovi nájsť svoje vlastné riešenie, svoju vlastnú cestu a plne vyvinúť svoj vlastný potenciál.


Ako Vám môže pomôcť koučovanie

Keď som prišla do mesta študovať na vysokú školu, nevedela som, ako sa používa telefón, ako cestovať MHD. Ale vďaka tomu teraz viem, že človek sa mení. To, čo kedysi považoval za neprekonateľné, môže sa stať pre neho bežné. Ale musí na sebe pracovať, nevzdávať sa, veriť, že jeho priania sa naplnia a ísť za svojim snom.

Koučovanie nie je zázračný liek, ktorý vyrieši všetky problémy v živote. Koučovanie je pre tých, kto je odhodlaný uskutočniť zmenu. Kouč nie je ten, kto Vás vedie za sebou, ale ten, kto Vás sprevádza a podporuje na Vašej ceste, kým nenazbierate dostatočne síl pokračovať na vlastnú päsť.

Kouč vytvára uvedomenie, zdvíha latku, informuje, inšpiruje, navrhuje konať, kontroluje, empatický počúva, vyzýva sústrediť sa na hlavné, pomáha prijať rozhodnutie, zrkadlí vonkajšie a vnútorné reálie, uznáva úspech, dáva priestor na zamyslenie.

Hlavným nástrojom koučovania sú otázky, ktoré majú vytvárať nadhľad a posunúť Vás k Vášmu cieľu. Ja nemám odpovede na Vaše otázky, ale mám otázky, aby ste nášli vlastné odpovede.

Aké požiadavky sa dajú riešiť v spolupráci so mnou:

Sebaurčenie

Zaoberáte sa činnosťami, ktoré prestali prinášať radosť a naplňať Vás a úplne opustili to, čo máte radi. Cítite, že chcete zmeniť svoj život, ale nemôžete to urobiť.

Sebarealizácia

Chcete dosiahnuť svoje ciele vo Vašej činnosti, dosiahnuť novú úroveň svojho rozvoja, ale niečo nejde tak, ako by ste chceli. Máte pocit, že potrebujete podporu a pohľad z iného uhla.

Sebaorganizácia

Máte veľa plánov ale stále odkladáte ich uskutočnenie. Skúšate rôzne systémy plánovania, čítajte knihy o time manažmente, chodíte na kurzy a tréningy, ale situácia sa nezlepšuje.

Tvorba životnej rovnováhy

Chcete vyvážiť všetky sféry Vášho života a venovať sa veciam, ktoré sú pre vás naozaj dôležité, cítiť sa naplnene a tešiť sa z každého dňa.

Presťahovanie sa a adaptácia v novej krajine

Nachádzate sa v novom prostredí a chcete vytvoriť stratégiu pre Váš rozvoj v novom priestore.

Aké výhody má spolupráca so mnou:

Prijaté rozhodnutie

Pomôžem Vám prijať dôležité rozhodnutie, pochopiť, čo naozaj chcete, dozvedieť sa o sebe a o situácii, to, čo nevidíte sami, pozrieť sa na ňu z rôznych uhlov pohľadu a prísť na riešenia, ktoré Vás ešte nenapadli

Vízia

Pomôžem Vám vytvoriť detailnú víziu Vašej budúcnosti a plán na jej implementáciu, usporiadať svoje myšlienky, nápady, pocity, určiť svoje priority a zamerať sa na to, čo je pre vás skutočne dôležité

Nový obraz seba

Pomôžem Vám vytvoriť nový obraz seba, ktorý Vám pomôže dosiahnuť svoje ciele, objaviť svoju jedinečnosť, svoj individuálny prístup k životu

Nový spôsob konať

Pomôžem Vám nájsť a otestovať spôsob, ako konať inak, nie ako predtým, vyskúšať nové stratégie správania, zaviesť a udržiavať nové zvyky a rituály

Vnútorná motivácia

Pomôžem Vám prekonať prokrastináciu a nájsť vnútornú motiváciu na dosiahnutie svojich cieľov

Partnerstvo

Budem pre Vás partnerom, ktorý tvorí pre Vás podporujúce prostredie bez oceňovania, a nebudete sa cítiť osamelo na Vašej ceste

Cena

Vaša investícia do koučovania by mala zohľadňovať dve veci. Na jednej strane by Vás mala motivovať k aktívnej práci na stretnutiach a medzi nimi, a na druhej strane by mala zohľadniť skúsenosť kouča.

Vaša investícia do koučovania so mnou v súčasnosti predstavuje 20 eur za hodinový koučovací rozhovor.

Zoznamovací rozhovor

Ak chcete zistiť viac o tom, ako pracujem, a či spolupráca so mnou bude pre Vás komfortnou, môžeme si dohodnúť bezplatný zoznamovací rozhovor. Prosím Vás o vyplnenie dotazníku, aby som sa mohla s Vami spojiť a upresniť termín rozhovoru. Stretnutie bude prebiehať on-line v trvaní cca 15-20 minúť. Odosielaním formuláru súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov.