Sieť projektov: pokračovanie

Minule som sľúbila, že napíšem o riešeniach, ktoré pomáhajú zabrániť tomu, aby sa sieť projektov stala naliehavou záťažou.

Autor knihy navrhuje na tento účel používať systém na ukladanie informácií o projektoch a poskytuje dva príklady toho, ako sa to dá urobiť:

1. Americká choreografka Twyla Tharpová používa na každý projekt osobitnú škatuľu, do ktorej vkladá poznámky, CD, divadelné programy, knihy, výstrižky z časopisov a všetko, čo môže byť zdrojom inšpirácie. “Názov projektu, napísaný hrubými čiernymi písmenami na škatuli, je neustálou pripomienkou, že som kedysi mala myšlienku a môžem sa k nej čoskoro vrátiť,” píše ona.

2. Samotný autor knihy Tim Harford používa oceľovú tabuľu na stene kancelárie, zaplnený magnetmi a kartičkami 7 x 12 cm. Každá kartička obsahuje samostatný projekt – niečo objemné, na dokončenie čoho potrebuje aspoň jeden deň. “Projekty môžu potenciálne zaťažovať,” píše on, “ale existuje jednoduché riešenie: vybral som si tri projekty a presunul som ich vyššie, takže sú považované za aktuálne a dovoľujem si pracovať na ktoromkoľvek z troch.”

Na záver pridám aj niečo od seba:

Takýmto systémom môže byť aj myšlienková mapa, ktorá zobrazuje celú sieť vašich projektov a súčasné aktuálne projekty môžu byť označené vašou obľúbenou farbou. Myšlienková mapa môže byť uložená na počítači alebo vytlačená a zavesená na viditeľnom mieste.

Ak máte tendenciu nedokončiť to, čo ste začali, strácať záujem o prácu kvôli monotónnosti alebo zmeny nálady, pokúste sa k tomu postaviť nie ako k svojej slabej stránke, ale nájsť v tom svoje výhody, nechajte sa pohybovať niekoľkými smermi súčasne a vyvinúť svoj vlastný spôsob plánovania úloh s ohľadom na vaše osobitnosti. Ako koučka budem rada, ak sa stanem vašou partnerkou v riešení tejto úlohy.

Add A Comment