Poznáte rozprávku o škaredom kačiatku, ktoré obdivovalo prekrásne labute
a bálo sa k nim priblížiť?

Jedného dna sa však odvážilo vyjsť z úkrytu, uvidelo svoj odraz vo vode a pochopilo:

aj ja som labuť!

Koučovanie je jedným zo spôsobov spoznať svoju podstatu, uvidieť to, čo sa v tebe skrýva,
a povedať si: aj ja som labuť.

Pre tých, ktorí sú odhodlaní vyjsť z úkrytu, je určený

Individuálny koučovací program osobnostného rozvoja “Ži svoj sen”

Ak poznáte svoj Veľký sen a chcete si ho priblížiť, alebo cítite, že Vám v živote niečo chýba a chcete nájsť Svoju cestu.

Počas programu premietnete Váš Veľký sen do Vašich plánov a začnete ich realizovať.

Tento program je pre Vás, ak:

 • máte pocit, že Vaša činnosť Vás nenapĺňa
 • máte veľa záujmov a nemôžete sa rozhodnúť, čomu sa venovať
 • stále odkladáte realizáciu svojich projektov

Čo dosiahnete pomocou programu:

 • Lepšie spoznáte seba, svoje hodnoty a svoje sny. Koučovací program Vám pomôže odpovedať si na otázky: Kto som? Čo chcem? Ako to dosiahnem?
 • Vytvoríte si videnie svojej budúcnosti a plán jeho realizácie
 • Urobíte konkrétne kroky k naplneniu Vašich snov.

Náplň programu
(prispôsobí sa podľa potrieb konkrétnej osoby):

 1. Zámer. Zoznamovací rozhovor
 2. Kto som. Moje hodnoty. Moja misia.
 3. Môj Veľký sen. Budovanie vízie.
 4. Dlhodobé a krátkodobé plánovanie.
 5. Moje najbližšie ciele. Lopta rugby.
 6. Umenie malých krokov. Prvé kroky ku môjmu Veľkému snu.
 7. Prekážky na ceste: analýza a korekcia mojich ďalších krokov.
 8. Záver. Moje samostatné kroky ku cieľu.

Priebeh programu:

Koučovanie spočíva prevažne v dávaní otázok. Kouč nie je ten, kto Vás chce niečo naučiť. Bez posudzovania a dávania rad rád Vás budem sprevádzať na Vašej ceste ku cieľu.

Koučovanie bude prebiehať prostredníctvom internetu. Jeden krát do týždňa sa budeme stretávať online a venovať jednu hodinu Vášmu cieľu.

V období medzi stretnutiami budete podnikať konkrétne kroky, ktoré si sami naplánujete počas koučovacieho rozhovoru.

Dĺžka trvania: 8 týždňov (8 hodinových koučovacích rozhovorov 1 krát za týždeň)

Cena programu:

Vaša investícia do programu predstavuje 240 EUR za 2 mesiace individuálnej práce s koučkou.

Kedykoľvek sa môžete z programu odhlásiť a peniaze za neuskutočnené stretnutia budú Vám vrátené.

Chcete zistiť, či je tento program pre Vás vhodný?